Biobaserad färg för textil

Det började som en idé om ett hållbart alternativ till en av de mest miljöskadliga processerna i den textila värdekedjan. Nu har den västsvenska innovationen tagit stora kliv mot kommersialisering och beviljats sitt första patent. Men det började med en tanke hos textildesignern Ida Näslund.

Konventionell infärgning av textil är en stor miljöbov och motsvarar nära två procent av världens globala koldioxidutsläpp. Processen kräver stora mängder kemikalier, vatten och energi. Ett närproducerat svar på det globala problemet finns här i Västsverige, i formen av ett biobaserat bläck gjort av milkroalger, både giftfritt och nedbrytningsbart.

Idén står Ida Näslund för, grundare av start up-företaget Mounid. Hon är textildesigner i grunden och det var när hon insåg att det saknades verkligt hållbara textilfärger, som det första fröet föddes. Resan från idé till i dag präglas av en mängd olika kontakter och samarbeten, berättar Ida Näslund.

– Här i väst finns ett stort textilfokus och jag har fått mycket hjälp på resan från exempelvis Almi och VGR. Textilindustrin är ju väldigt global och produktionen sker framför allt utomlands, men här finns många företag som har egen utveckling, det finns forskning med mera, säger Ida Näslund.

Julia Ronkainen och Ida Näslund

Samlade hela värdekedjan

Brewhouse Inkubator i Göteborg var en första ingång, där hon fick tillgång till ett stort nätverk. Tillsammans med Science Park Borås genomfördes en förstudie för att validera konceptet och idén. Därefter krokade hon arm med Wargön innovation, i projektet Algbläck för textilinfärgning som finansierades av Vinnova. Projektet samlade aktörer från hela värdekedjan med målet att introducera en mer resurseffektiv och resilient värdekedja för textilinfärgning.

När projektet avslutades hösten 2023 kunde man visa på en rad framgångar. I kombination med Imogos sprayteknik har miljöbelastningen av algbläcket jämfört med konventionell färg minskat avsevärt. Vatten- och energiförbrukningen samt koldioxidutsläppen kan minska med upp till 90 procent jämfört med konventionell infärgning.

”Våga satsa och engagera dig i omställningen”

Som ett resultat av arbetet finns nu en produktionsenhet, en industrialiseringsplan och en livscykelanalys som genomfördes med gott resultat. Dessutom utvecklades fyra prototyper i samarbete med projektparterna – t-shirts i bomull från Fristads, ullsockar från Woolpower, akustikpaneler från BAUX och babyunderkläder i bomull från Martinson. Mounid beviljades ett första patent och nu tas ytterligare steg mot kommersialisering.

– Den globala satsningen på alger är spännande och vi har flera projekt på gång, bland annat det EU-finasierade projektet Locality tillsammans med Science Park Borås. I ett nytt Vinnova-projekt arbetar vi nu för att ta fram en pilotproduktion och sälja till en första pilotkund. Till hösten ska vi skala upp till en pilotproduktion om 500 liter av en blå färg för jeans- och denimsegmentet, säger Ida Näslund, som uppmuntrar fler att kliva fram och göra skillnad:– Generellt är det en väldigt intressant utveckling inom textilindustrin, och även inom området alger på EU-nivå. Jag tycker att man ska våga satsa på sina idéer, eller nå ut till andra start ups och engagera sig i omställningen.

Fotnot: Projektet Algbläck för textilinfärgning leddes av Wargön Innovation, som en av de drivande krafterna i produktutvecklingen av algbläcket. Projektet finansierades av Vinnova inom området Hållbar industri. Deltagare i projektet har varit Baux AB, HejMar AB, Imogo AB, IVL Svenska Miljöinsitutet AB, Mounid AB, Sjuhäradsbygdens Färgeri AB, Woolpower Östersund AB, Miljösus AB, StromTech Sweden AB och Wargön Innovation.