FAQ

Vad är Textile Movement?

Textile Movement är en arena för förändring och rörelse som driver den cirkulära omställningen inom textil & mode.

Vi vill ge de bästa förutsättningarna för en cirkulär textil och modeindustri här i Västsverige och hela Europa. Vi tror att samarbeten och partnerskap är enda vägen framåt för att skapa nya affärsmöjligheter genom skalbara cirkulära lösningar och så klart för att peppa varandra framåt!

Vilka är teamet bakom Textile Movement?

Textile Movement grundades av nedan aktörer med målet att tillsammans stärka och hjälpa aktörer inom Textil och Modeindustrin i att framgångsrikt ställa om och skala upp cirkulära affärsmodeller. Grundarna har spetskompetens inom bla. cirkulär design, lokal produktion och mikrofabriker, talang och kompetensuteckling, textil insamling sortering och återvinning, produktionteknisk innovation och testbäddar för hållbar konsumtion.

Hur finansieras Textile Movement?

Projektet är tom december 2023 finansierat av Västra Götalandsregionen, Europeiska Unionen Europeiska regionala utvecklingsfonden samt de 14 organisationer som startat initiativet. From 2024 och framåt välkomnar vi partnerskap och fler finansiärer för att tillsammans ännu starkare kunna driva cirkulär omställning och skapa framtidens textil och modeindustri.

Hur är Textile Movement organiserat?

Textil Movement drivs i dagsläget genom en strategigrupp med representanter från alla 14 grundorganisationer. Det finns även arbetsgrupper för Cirkulär design, Lokal produktion, Materialutveckling, Öppna innovationsmiljöer, Textile Movement Talents, Testmarknader för Hållbar konsumtion samt destinationsutveckling och olika event.

Hur kan jag bli en del av Textile Movement och vad innebär det?

Hjälp oss att bygga en arena för förändring och skapa ett härligt community som samlar människor och delar kunskap, kreativitet och innovation för att forma framtidens textila företag idag.

Här kan du bli en del av Textile Movement

Hur kan jag eller min organisation samarbeta med Textile Movement?

Vi välkomnar partnerskap och alla aktörer som vill vara med och skapa en cirkulär textil och modeindustri.

Både privatpersoner, företag och organisationer kan bli en del av Textile movement. För frågor kring partnerskap och samarbeten kontakta oss gärna på hi@textilemovement.com eller via Linkedin.

Hur kommer jag i kontakt med er?

Linkedin:
https://www.linkedin.com/company/textile-movement
Mail:
hi@textilemovement.com

Du kan även ta direkt kontakt med vem som helst i Textile Movements community.