spiraltrappa

Cirkulär affärsutveckling

Med en cirkulär affärsmodell skapas en mer hållbar och effektiv affärsverksamhet med stort kundvärde och goda framtidsutsikter. Grundtanken är att utforma verksamheten så att det blir möjligt att hålla nere mängden avfall och samtidigt främja återvinning och återanvändning av resurser. 

Business Region Göteborg erbjuder workshops för små- och medelstora företag. Här får du kunskap om hur du ökar dina möjligheter till en mer cirkulär affär, förståelse för din värdekedja och hur du kan tjäna pengar på den. Du får möjlighet att arbeta fram en handlingsplan för att genomföra och skala upp dina affärsmöjligheter och praktisk förståelse för cirkulär affärsutveckling oavsett tidigare erfarenhet. Oberoende av vilken bransch du arbetar inom kommer du att lära dig att ta rätt beslut för att främja ett hållbart företagande.

Mer information och intresseanmälan på Business Region Göteborgs webbsida