wargön exteriör

Entreprenörsstöd/coaching och tillgång till entreprenörsyta

I dag stannar alltför många innovationer i labbet och alldeles för få innovationer blir företag och jobb. Det vill Wargön Innovation ändra på!

Det görs genom att coacha entreprenörer på deras utvecklingsresa mot en cirkulär ekonomi inom textil- och modebranschen. På Wargön Innovation finns projektledare och affärsutvecklare som hjälper företag i utveckling av innovationer inom textil, biobaserade material och cirkulära affärsmodeller.

De erbjuder också en behovsanpassad yta i lokalerna i Vargön som går att ändra och forma efter behov för att testa en idé eller process.

Läs mer om Entreprenörsstöd och coaching