En kompass som pekar mot ordet "hållbarhet".

Framstegsmodellen

En kostnadsfri möjlighet för företag att utveckla sin hållbarhetsstrategi i linje med Agenda 2030.

Framstegsmodellen är ett tjänst som tillhandahålls av Science Park Borås och som syftar till att hjälpa svenska textil- och modeföretag accelerera sitt hållbarhetsarbete. Det innebär bland annat hjälp att göra en nulägesanalys för att förstå var man står i hållbarhetsarbetet idag och identifiera förbättningsområden. Utefter detta tas en unik handlingsplan fram med förslag på olika insatser för att stärka företagets förmåga och hållbarhetsarbete kopplat till exempelvis produktutveckling, produktion eller transporter.

Framstegsmodellen är ett erbjudande som har utvecklats inom plattformen Textile & Fashion 2030, ett regeringsuppdrag  för att säkerställa att den svenska textil- och modebranschen bidrar till att de globala målen i Agenda 2030 uppfylls.

Du som företag får tillgång till Framstegsmodellen genom att kostnadsfritt ansluta till Textile Fashion 2030.

Anslut till Textile & Fashion 2030 – Textile & Fashion 2030