Nirs

NIRS-teknik

I Wargön Innovations test- och demomiljö finns ett antal NIRS-skanners, både bärbara mindre enheter och en större NIRS-skanner som är integrerad i sorteringslinan.

Med hjälp NIRS-skanners kan ett materials textila sammansättning analyseras på ett snabbt, enkelt och automatiserat sätt. Det finns även möjlighet att extrahera dina resultat för vidare analys och användning.

Läs mer hur NIRS kan integreras i din process