Labbundersökning

Laborativ miljö

På labbytan erbjuder Wargön Innovation olika utrustning och redskap, bland annat ett ljusskåp, dragskåp, crockmeter, tvättmaskin för infärgning och värmeplatta. Ytan erbjuder möjlighet att genomföra en rad olika tester och passar dig som behöver tillgång till en laborativ miljö.

Läs mer om Wargön Innovations labbyta och hur du kan ta del av utrustningen