klädhög

Textilsortering

På Wargön Innovations test- och demomiljö passerar varje år ca. 200 ton textil. Majoriteten av textilen kommer från sju av Röda Korsets kretsar i Västsverige. Deras sortering- och värderingspersonal erbjuder unik kompetens inom sortering och värdering av textil.

Textilsorteringen kan användas av dig som behöver tillgång till sortering och värdering av textilt material i testskala. Wargöns manuella sortering har möjlighet att sortera på specifika krav och önskemål, bland annat kvalitet, storlek, färg, trend med mera.

Läs mer om Wargön Innovaitons textilsortering