personsom letar kläder i en butik

Ny kunskap om cirkulära affärsmodeller

Lösningen på ”slit och släng” i mode- och textilbranschen anses vara en övergång till cirkulära affärsmodeller – men det är komplext. Forskaren Emelie Hultberg vid Högskolan i Borås har undersökt vad det innebär att skala upp affärsmodeller som inte enbart syftar till ekonomisk vinning utan även till social och miljömässig hållbarhet.

För att textil- och modebranschen ska bli mer hållbar krävs att den skapar värde av använda plagg och textilier, till exempel genom återförsäljning. Emelie Hultberg har undersökt vad det innebär att skala upp affärsmodeller men också vilka strategier företag inom modehandeln använder sig av.

Hon konstaterar att det är en process som kräver mod. En sak som förvånade henne är att det sällan går en rak linje från plan till handling.

– Sanningen är att vi faktiskt inte vet hur en framtida cirkulär ekonomi kommer att se ut och fungera så vi måste våga testa oss fram, säger Emily.

Med hjälp av kvalitativa metoder som intervjustudier och en fallstudie, beskriver hon hur uppskalning kan ses från tre perspektiv. Det första fokuserar på organisationen själv, det andra på hur organisationen påverkar andra aktörer och institutioner och det tredje på processen över tid.

Läs mer om Emelie och hennes forskning

Läs rapporten “Circular business models in fashion retail: Exploring the complexity of scaling