Lifelong Learning – kunskap som behövs

Kunskap om cirkulära affärsmodeller liksom nya varor och tjänster är nödvändigt för en omställning till ett klimatpositivt samhälle som dessutom stärker företagens konkurrenskraft. Lifelong Learning är ett projekt vars mål är att stödja små och medelstora, västsvenska textil- och modeföretags förmåga till cirkulär omställning. Det bidrar även med en struktur för hållbar kompetensförsörjning.Näringslivet behöver rustas för att hantera övergången från en linjär till en cirkulär ekonomi. Det krävs omställning till hållbara produktionssätt, återvinningstekniker och affärsmodeller. Inte minst med tanke på de nya EU-lagar för hur textil- och modebranschen ska bli hållbar utmed hela näringslivskedjan. Dessa fasas in en efter en med start år 2025. I Lifelong Learning samarbetar Nordiska Textilakademin, Rise, Textilhögskolan och Science Park Borås för att ge bästa möjliga support på vägen mot en textil verksamhet helt i hållbarhetens tecken. 100 företag och 300 individer ska få medverka. För närvarande pågår en analys och kartläggning med målsättningen att erbjuda koncept för textilföretag att stärka sina förmågor för cirkulär omställning.I nästa steg, som kallas Framtidens livslånga lärande, görs en sammanställning över de utbildningar man sett behov av för att ge den kunskap som behövs inom företag på sin väg mot cirkulär omställning. Projektet startade 2023 och löper till slutet av 2026