The Swedish Wool Initiative

Cirkulär ullproduktion från får till butik

Ull är ett ur alla aspekter utmärkt, cirkulärt material och i Sverige produceras cirka 1000 ton ull per år. Ändå slängs eller bränns majoriteten av den svenska ullen, som en biprodukt från köttindustrin och det har saknats en metod för att i större skala samla in råvaran, liksom ett klassificeringssystem som underlättar språket mellan säljare och köpare. Samtidigt importerar vi stora mängder ull till Sverige för att möta en ökad efterfrågan av hållbart, biobaserat material. Det här är en ekvation som inte går ihop. För att råda bot på problemet har The Swedish Wool Initiative, som drivs av Axfoundation, i ett projekt lyckats utforma ett cirkulärt system för alla intressenter – från fåret till butiken där produkten säljs.

Sverige gör sig gällande på ull-marknaden

The Swedish Wool Initiative har gjort det möjligt för svenska varumärken och leverantörer inom mode, outdoor och heminredning att lätt få tillgång till svensk ullråvara av garanterad kvalitet. Projektet är en utveckling av en pilotstudie som drevs av: Filippa K, Röjk, Smart Textiles, Svenska Fåravelsförbundet och LRF. Under piloten tog varumärkena fram mindre klädkollektioner tillverkade av 100 procent svensk ull. The Swedish Wool Initiative har sedan 2020 tagit lärdomarna vidare och drivit en pilot i industriell skala.

Axfoundation gör tidigare konkurrenter till samarbetspartners

Axfoundations roll har varit att samla aktörer från hela värdekedjan för att tillsammans utveckla lösningar på hur vi kan tillvarata mer av den svenska ullen. De har samarbetat med: Lantbrukare, fårklippare, ullmäklare och svenska företag inom: Mode, outdoor och heminredning. Tillsammans har de i projektet tagit fram en svensk ullstandard och ett gemensamt språk mellan köpare och säljare. Ett klassificeringssystem som bland annat anger ullens: Längd, fibertjocklek och färg.

Ullmäklare – en viktig länk mellan säljare och köpare

Ullmäklaren åker runt och samlar upp ullen från gårdar i hela Sverige. Därefter sorteras, klassificeras och paketeras ullen och säljs därpå vidare. Utan ullmäklaren och det nya klassificeringssystemet skulle den storskaliga kunden aldrig bemöda sig om att titta åt svensk ull. Ullmäklaren underlättar också för den mindre producenten att få ut sin råvara på marknaden.

Science Park i Borås stöttar cirkulär design

En cirkulär designguide för svensk ull har tagits fram av Science Park, Borås. Designguiden ska hjälpa och inspirera företag som vill använda svensk ull på ett hållbart och cirkulärt sätt. Eftersom design, material och affärsmodeller hänger tätt samman täcker guiden både praktiska moment, relaterade till design och produktutveckling, såväl som övergripande effekter av cirkulära affärsmodeller.

Framtiden är hållbar

Med ökat samarbete, standardisering av svensk ull och cirkulära designprinciper sätter vi kurs mot en klimatneutral textilindustri.

Källa: axfoundation.se