Toolbox

EU’s textilstrategi innebär att vi måste ändra på hur vi designar våra produkter, hur vi använder material och hur våra affärsidéer fungerar. För att lyckas krävs innovation, affärsutveckling och att vi samarbetar, delar erfarenheter och kunskap.Här samlar vi verktyg, information och utbildningar för att förenkla och snabba på omställningen:

Circular Hub
Affärsutveckling Kompetens
Circular Business Toolkit
Affärsutveckling