Verktyg

Här hittar du material som du kan använda direkt och vägledning till bra stöd.

Designers Toolkit
Vi har frågorna, du har svaren! Med ett quiz och workshop-verktyg får du hjälp att förbättra din verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv.
Läs mer