Vi är Textile Movement

Vi är 14 aktörer som stöttar textil- och modeföretag i omställningen till hållbara och cirkulära affärer. Tillsammans med en community av små- och medelstora företag gör vi Västsverige till en innovativ förebild i Europa!

Västra Götalandsregionen arbetar med regional utveckling för att fler människor ska leva, arbeta och utvecklas i Västra Götaland. Cirkulära affärsmodeller är en av fyra tvärsektionella kraftsamlingar i den regionala utvecklingsstrategin. Det innebär extra fokus på stärkt samverkan och samordnat utvecklingsarbete.

Science Park Borås är en innovationsmiljö där idéer kan bli till verklighet. Verksamheten arbetar för en positiv samhällsutveckling genom cirkulär ekonomi. Med goda möjligheter till samverkan, framstående forskning och kreativa, inspirerande mötesplatser i Textile Fashion Center ska Science Park Borås locka fler företag till Boråsregionen och bidra till ökad sysselsättning.

TEKO – Sveriges textil- & modeföretag företräder branschen både nationellt och internationellt i alla frågor av gemensamt intresse för den svenska tekonäringen, dess företag och produkter. Huvuduppgiften är att stödja och ge service till medlemsföretagen inom bland annat arbetsgivarfrågor, miljö & hållbarhet, handel och export, forskning och utveckling samt logistik och utbildning.

Nordiska Textilakademin är ett nav för utbildning och kompetens inom textil och mode, i nära samarbete med branschen och med ett tydligt fokus på omställning mot en mer cirkulär textil- och modeindustri. Nordiska Textilakademin erbjuder tvååriga YH-program, korta YH-kurser och fristående kurser på distans liksom praktikplatser, samarbeten och skräddarsydda insatser för företag.

Business Region Göteborg ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar 13 kommuner i regionen. Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv med perspektivet långsiktig hållbar utveckling. Det erbjuder kunskap och kontakter för den som vill starta, etablera eller utveckla företag i regionen.

Swedish Fashion Council SFC är en branschorganisation med målsättningen att med Sverige som ledare guida modeindustrin in i framtiden. Kärnan i organisationens arbete består av forskningsprojekt, branschrapporter och stöd till nästa generations ledare genom inkubatorprogrammet SFC [Incubator]. Visionen är att forma framtidens mode genom att främja, utbilda och förnya den globala modeindustrin.

Svensk Handel är bransch- och arbetsgivarorganisationen för små och stora företag inom parti-, detalj- och e-handeln. Den främsta uppgiften är att påverka och förbättra villkoren för företagen för att på så sätt stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet. Svensk handel driver en mängd frågor som syftar till en mer hållbar handel, både för sina medlemmar och utåtriktat.

Borås Stad är med sina 114 000 invånare den näst största staden i Västra Götaland och landets fjortonde största kommun. Staden har ett starkt textilt arv och Borås är i dag ett centrum för textil design, utveckling och handel. Här finns nästan 60 000 arbetstillfällen och 12 500 företag. Många av huvudkontoren för stora, välkända varumärken inom textil och mode har valt att etablera sig här.

RISE Research Institutes of Sweden är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. RISE erbjuder unik expertis och ett 130-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Tillskärarakademin i Göteborg utbildar i textila hantverksyrken för mode och scenkonst med fokus på kvalitet, estetik och hållbarhet. De erbjuder fem heltidsprogram och kurser inom textila hantverk för framtidens skräddare, mönsterkonstruktörer, modister och modedesigners.

Högskolan i Borås är Sveriges största högskola med 18 000 studenter. Här ingår Textilhögskolan, som rankas som den åttonde bästa modeskolan i världen. Textilhögskolan har en unik labbmiljö, utbildning från grund- till forskarnivå och forskning inom hela den textila värdekedjan, från teknologi till design och textilt management.

Turistrådet Västsverige arbetar för att utveckla och marknadsföra Västsverige som destination. Visionen är att Västsveriges besöksnäring ska vara ett föredöme i omställningen till ett hållbart samhälle. Turistrådet förser branschen med kunskap och beslutsunderlag, samt arbetar med rådgivning, utveckling och marknadsföring.

Wargön Innovation är en prisbelönt innovationsmiljö som arbetar för ett cirkulärt samhälle. Här kan innovatörer, näringsliv, akademi och idéburen sektor testa ny teknik och nya metoder. Wargön Innovations spetsområden är cirkulära flöden, biobaserade material och framför allt industriell textilsortering med en unik test- och demoanläggning.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund är ett politiskt styrt samverkansorgan för regionens 280 000 invånare. Kommunalförbundet är ett av fyra i Västsverige och arbetar för att Boråsregionen ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och bra region att leva och verka i.

Läs mer om syftet bakom Textile Movement.

Textile Movement finansieras av EU, Europeiska regionala utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen.