Design: Juliette Berthonneau
Foto: Jan Berg
Community – Tillsammans för en cirkulär framtid

Textile Movement är en arena och ett community som tillsammans arbetar för att driva på den cirkulära omställningen inom mode- och textilindustrin. Vi är designers, tekniker, konstruktörer, entreprenörer, studenter, forskare, textilnördar, varumärke, folkbildare, smarta vildhjärnor och drömmare. Tillsammans driver vi förändring!

Vi känner alla rädslan för framtiden med dess konflikter och klimathot. Samtidigt är framtiden full av potential. Om vi hjälps åt! Men hur?

Sharing is caring!

Med den innovativa textilexpertisen i Västsverige som bas, vårt nationella nätverk och europeiska utblick organiserar, inspirerar och utbildar fler i den cirkulära omställningen. Vi sitter inte tysta!  Med kreativitet, nyfikenhet och mod som ledstjärnor lyfter vi varandra och den kraft och potential som finns här. Tillsammans driver och leder vi den cirkulära omställningen inom textil- och modebranschen.

Vi är de bästa i Europa att visa vägen till en hållbar textil- och modebransch. Alla vi som på olika sätt arbetar för förändring och vill dela med oss. Vi driver transformation genom att visa upp, visualisera och göra inom en mängs olika textila områden.

Gå med!

Profil/Symbolbild
Ladda upp

Integritetspolicy