Design: Juliette Berthonneau Foto: Jan Berg
Utmaningen

Vi använder dubbelt så mycket resurser idag för att framställa kläder som för 20 år sedan. 110 miljoner ton.

Och vi återvinner mindre än 1%, cirka 1 miljon ton! Till år 2030 beräknar vi dessutom öka mängden resurser med 40 miljoner ton.

Källa: Preferred Fiber and Materials Market Report – Textile Exchange

Vad är cirkulär design?

Vi måste ändra hur vi designar våra plagg, hur vi använder material och hur våra affärsmodeller fungerar.

Nyckel är att hitta en modell där vi använder så lite materiella resurser som möjligt samt återvinner så mycket som möjligt. Och att vi ser till att produktens livslängd blir så lång som möjligt. Det är det som vi menar med cirkulär design!

Källa: Circular Business Toolkit

Design: Mirjam Hemström Foto: Daniela Ferro
Cirkulär design
Vad är cirkulär design?
Design

Designa utifrån användarens behov, som håller länge, kan repareras och förändras över tid.

Produce

Minimera materiella resurser, energi och vattenförbrukning vid produktion. Optimera kemikalieanvändning.

Sell

Erbjud alternativa affärsmodeller såsom t ex förbeställning, uthyrning och second-hand alternativ.

Use & Reuse

Förläng plaggens livslängd och återvinn resurser.

Learn & Adopt

Lyssna, lär, dela lärdomar och gör om!