Projekt & Initiativ

Inom Textile Movement pågår en mängd projekt och processer för att stödja och stärka utvecklingen för en hållbar och cirkulär textil- och modebransch. Här kommer vi successivt att berätta om dem.

17 april 2024
Lifelong Learning – kunskap som behövs
Aktiviteter och utbildning för omställningen till cirkulär ekonomi.
Läs mer
16 april 2024
The Swedish Wool Initiative
Möjligheter att lätt få tillgång till svensk ullråvara.
Läs mer
16 april 2024
De nya EU-lagarna
Strategin granskar hela livscykeln för textilprodukter och föreslår samordnade åtgärder för att ändra hur vi producerar och konsumerar textilier.
Läs mer
16 juni 2023
Banbrytande gripdon för textil till robotar utvecklat i DO-tank Center
En av många delar för omställning.
Läs mer