Syfte: därför finns vi

Vi vill bidra till framgångsrik utveckling och omställning till hållbara och cirkulära affärsmöjligheter för företag i Västsverige och hela landet. Västsverige ska etableras som som en innovativ förebild i Europa för en hållbar och cirkulär omställning inom textilbranschen. 

Mål: det arbetar vi för

Att påskynda textilbranschens hållbara omställning, stärka företagens konkurrenskraft och säkra framtidens kompetensförsörjning inom textil och mode. 

Fokusområden: det arbetar vi med

– En väg in för företagen till bland annat utbildning, innovationsstöd och anpassning till EUs textila strategi.

– Ett community för information, inspiration, nätverkande och samverkan.

– Sex spetsområden för omställning:

  1. Cirkulär design 
  2. Tillgång till lokal produktion 
  3. Materialutveckling 
  4. Öppna innovationsmiljöer 
  5. Morgondagens talanger 
  6. Öppna testmarknader 

Våra kanaler: så blir du delaktig

textilemovement.com

Här samlar vi alla erbjudanden, utbildningar, fakta om EUs textila strategi, projekt och aktiviteter och mycket mer.

Linkedin

Här får du tillgång till vårt digitala nätverk, inbjudningar till workshops, seminarier, inspiration och rapporter mm för hållbara och cirkulära affärsmöjligheter.

Instagram @textilemovement

Our Community for information and inspiration. An arena to push the circular transition within textiles and fashion together with power, inspiration and creativity.

Våra löften: det får du ta del av

Vi är generösa
Vi tror på en öppen och informativ innovationskultur. Det är genom samverkan mellan olika perspektiv, experter och organisationer vi når cirkulära lösningar.

Vi är kunniga

Vi har djup kunskap och erfarenhet genom hela den textila värdecykeln – om lagar och regler, vetenskapligt, hantverksmässigt och tekniskt. Vi är nytänkande
Vi skapar förutsättningar för nödvändig förändring. Cirkulär innovation, hållbar produktion och konsumtion med lönsamhet och långsiktighet i affären.


Vi är modiga

Vi vågar ta oss an de svåra utmaningarna, tänka nytt och experimentera. Vi vågar testa, misslyckas och göra om för att nå morgondagens lösningar.

Det är vi som är Textile Movement.