Verktyg

Här hittar du material som du kan använda direkt och vägledning till bra stöd.

Konsumtionsrapport avslöjar stora gap mellan politik, konsument och företag
Läs mer
Circular Business Toolkit
Circular Business Toolkit hjälper dig att ta fram en cirkulär strategi, riktlinjer för produktdesign och inspirerar med exempel från verkliga projekt.
Läs mer
Designers Toolkit
Vi har frågorna, du har svaren! Med ett quiz och workshop-verktyg får du hjälp att förbättra din verksamhet ur ett cirkulärt perspektiv.
Läs mer
Circular Hub
Circular Hub hjälper dig i omställningen till en cirkulär ekonomi. Ta del av deras verktyg och mallar eller boka en workshop för ditt företag.
Läs mer