Textile Movement – en röst för omställning i EU

Textile Movement var på plats i Bryssel under det svenska ordförandeskapet och deltog i seminariet Circularity and innovation in West Sweden. Här delades goda exempel från Västra Götalandsregionen, aktörer utbytte idéer och tankar kring cirkularitet, innovation och framtida möjligheter/utmaningar. Det är frågor som vi gemensamt måste kraftsamla kring på såväl EU-nivå som regionalt, såväl inom som mellan olika branscher.

– Genom att vara med på plats kunde vi synliggöra möjligheten och kraften i vår region. Vi vill vara en naturlig del av omställningen inom EU, och då är det givet att vara här för att nätverka och skapa synlighet för vår region och Textile Movement, säger Anna-Karin Sundelius, projektsamordnare för Textile Movement.

Anna Lidström, forskare vid Textilhögskolan och konstnärlig ledare för Textile Movement, deltog i ett samtal på temat Designing for circularity. Hon försvarade tidigare under året sin doktorsavhandling Redesign Foundations, där hon visar metoder för hur befintliga plagg kan omformas i större skala. Anna Lidström är en av projektledarna för F/ACT Movement och ingår i en kunskapsgrupp kopplad till Textile & Fashion 2030, den nationella plattformen för hållbart mode och hållbara textilier. 2018 utsågs hon till Årets secondhandprofil i Sverige och hon har många följare på sociala medier där hon är ett känt ansikte och inspiratör i mode- och redesignkretsar.


Cecilia Tall, programchef för RE:source, RISE, medverkade i seminariedelen med rubriken Transition towards circularity – need for new infrastructure and business models. Cecilia Tall är involverad i det strategiska påverkansarbetet som görs kopplat till bland annat REhubs inom EU. Hon har lång erfarenhet av och kunskap om systemförändringen som krävs av industrin, bland annat genom sin tidigare roll som generalsekreterare för TEKO. Cecilia sitter bland annat i styrelsen för det strategiska innovationsprogrammet Bioinnovation. Hon ledde också en grupp för cirkulär design inom Regeringens samverkansgrupp för näringslivets klimatomställning där hon också var ledamot.

Här kan du läsa mer om programmet.