Utvecklingsstöd

Vi utvecklar och tillgängliggör det västsvenska innovationssystemet så att det här blir världens lättaste plats att göra cirkulära textila affärer. Vi arbetar inom följande områden: Design för cirkulenten, tillgång till lokal produktion, materialutveckling, öppna innovationsmiljöer, morgondagens talanger, öppna Testmarknader.

16 maj 2024
Cirkulär affärsutveckling
Business Region Göteborg erbjuder workshops för små- och medelstora företag
Läs mer
30 april 2024
Test- och demomiljö för cirkularitet
DO-tank Center är en  innovationsverkstad för cirkulära processer och affärsmodeller
Läs mer
30 april 2024
Rekonditionering
Möjligheter till rekonditionering på Wargön Innovation
Läs mer
30 april 2024
Laborativ miljö
Utveckla och testa din produkt på Wargön Innovations labb
Läs mer
30 april 2024
NIRS-teknik
Kontrollera materialinnehåll med hjälp av NIRS-skanner på Wargön Innovation
Läs mer
30 april 2024
Entreprenörsstöd/coaching och tillgång till entreprenörsyta
Wargön Innovation erbjuder stöd och coachning i omställningen till en cirkulär affärsmodell
Läs mer
30 april 2024
Demonteringsstation
Demontering av textila material på Wargön Innovation
Läs mer
30 april 2024
Textilsortering
Wargön Innovation erbjuder en unik test och demoanläggning för industriell sortering och värdering av textilt material.
Läs mer
29 april 2024
Framstegsmodellen
Utveckla företagets hållbarhetsstrategi i linje med Agenda 2030 - kostnadsfritt via Science Park Borås
Läs mer
26 april 2024
Finansieringsmöjligheter
Här finns RISE lista med stöd, bidragsmöjligheter och tips för finansiering av omställning och cirkulära affärsmodeller.
Läs mer
22 april 2024
Hållbarhetscheck
VGR erbjuder finansiellt stöd till små och medelstora företag som gör en insats för hållbar omställning.
Läs mer